Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.343 văn bản: Lao động-Tiền lương
5141

Thông tư 79/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 06/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
5142

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
5143

Thông tư liên tịch 363/TT-LT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 924/TTg ngày 13/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
5144

Thông tư 151/TCCP-TC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
5145

Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường cho người bị tai nại lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
5146

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với quân nhân, công an nhân dân bị bệnh nghề nghiệp theo Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Quốc phòng Tải về
Ban hành: 27/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
5147

Thông tư 40-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 27/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
5148

Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động số 674/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 09/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
5149

Quyết định 385/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 1997-2000)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 06/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
5150

Nghị định 58/CP của Chính phủ về việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 31/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5151

Thông tư 17/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 24/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5152

Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
5153

Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương bính và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường cho người bị tai nạn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 23/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
5154

Thông tư 14/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5155

Thông tư 13/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5156

Thông tư 15/1997/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2011
5157

Quyết định 238/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu sổ lương của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5158

Thông tư 11/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5159

Nghị định 28/CP của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5160

Thông tư 10/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động của Hội đồng hòa giải cơ sở, hòa giải viên lao động của cơ quan lao động quận, huyện, thành phố, thị xã, thị trấn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
Vui lòng đợi