Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.618 văn bản: Lao động-Tiền lương
5121

Thông tư 299/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với quân nhân quy định tại Nghị định số 89/2003/NĐ-CP ngày 5/8/2003 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 29/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2004
5122

Thông tư 294/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 23/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
5123

Quyết định 268/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều QĐ số 246/1998/QĐ-TTg ngày 22/12/1998 của TTCP về một số chế độ đặc thù đối với phi công quân sự, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ bay tại các sân bay quân sự thuộc Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 22/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2004
5124

Quyết định 265/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
5125

Quyết định 295/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa trực thuộc sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/12/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
5126

Quyết định 297/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức trực thuộc sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/12/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
5127

Thông tư 26/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp sổ bảo hiểm cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 1/1/1995 theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
5128

Quyết định 280/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003 của quận Tân Bình, huyện Hóc môn và huyện Củ Chi

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/12/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
5129

Thông tư 25/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên và xây dựng phương án sử dụng lao động khi doanh nghiệp tổ chức lại theo quy định tại Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
5130

Thông tư 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý tài chính hoạt động Hội thi tay nghề.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
5131

Quyết định 247/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh nội dung dự toán chi ngân sách năm 2003 cho sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
5132

Thông tư liên tịch 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
5133

Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
5134

Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 13/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
5135

Nghị định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
5136

Nghị định 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
5137

Nghị định 115/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ công chức dự bị

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
5138

Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
5139

Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
5140

Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
Vui lòng đợi