Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.198 văn bản: Lao động-Tiền lương
5121

Quyết định 443-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành bản Quy định đối với lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 30/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5122

Công văn 2316/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư liên bộ số 03/TT-LB ngày 18/3/1993

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2004
5123

Công văn 1864/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chương trình hỗ trợ cho lao động Việt Nam từ CHLB Đức trở về

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2004
5124

Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5125

Thông tư 14/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với CBHĐCM trước năm 1945, điều chỉnh mức lương để tính lại lương hưu của một số trường hợp nghỉ hưu trước tháng 9/1985 và phụ cấp thâm niêm giáo dục đối với giáo viên, cán bộ giảng dạy đã nghỉ hưu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5126

Thông tư liên tịch 20/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5127

Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
5128

Thông tư 13/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2004
5129

Thông tư liên tịch 12/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với công nhân viên chức trong các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5130

Thông tư 17/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5131

Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5132

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5133

Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5134

Chỉ thị 239-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai chế độ tiền lương mới

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5135

Nghị định 25-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5136

Nghị định 27-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5137

Quyết định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của cán bộ, công nhân viên cơ quan Đảng, đoàn thể

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5138

Quyết định 207/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phát hành, quản lý và sử dụng bản hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
5139

Thông tư 03-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt nam về nước trước thời hạn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 18/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2003
5140

Thông tư 04-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165-HĐBT ngày 12/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 18/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2003
Vui lòng đợi