Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.188 văn bản: Lao động-Tiền lương
5121

Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5122

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5123

Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5124

Chỉ thị 239-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai chế độ tiền lương mới

Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5125

Nghị định 25-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang

Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5126

Nghị định 27-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5127

Quyết định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của cán bộ, công nhân viên cơ quan Đảng, đoàn thể

Ban hành: 17/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5128

Quyết định 207/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phát hành, quản lý và sử dụng bản hợp đồng lao động

Ban hành: 02/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
5129

Thông tư 03-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt nam về nước trước thời hạn

Ban hành: 18/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2003
5130

Thông tư 04-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165-HĐBT ngày 12/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động

Ban hành: 18/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2003
5131

Quyết định 109-LĐTBXH/QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh

Ban hành: 05/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5132

Nghị định 18-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về thoả ước lao động tập thể

Ban hành: 26/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5133

Thông tư liên tịch 29/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung một số bệnh nghề nghiệp

Ban hành: 25/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
5134

Quyết định 117-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp tiền học trong tiền lương

Ban hành: 27/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5135

Thông tư liên tịch 20-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc quy định chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho những người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại

Ban hành: 24/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
5136

Thông tư 18-LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trợ cấp tiền tàu xe đi lại đối với công nhân, viên chức và quân nhân về hưu

Ban hành: 11/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5137

Quyết định 370-QĐ/LĐ của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về lãi suất cho vay từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm

Ban hành: 31/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
5138

Quyết định 304-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi chế độ thanh toán tiền tàu xe đi lại hàng năm của công nhân viên chức và quân nhân về hưu

Ban hành: 20/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5139

Thông tư 09/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về lao động và chính sách đối với người lao động trong thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định 202/CT ngày 08/6/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 22/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5140

Thông tư liên bộ 04/TT-LB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Điều 4 Nghị định 157/HĐBT ngày 17/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 17/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
Vui lòng đợi