Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.618 văn bản: Lao động-Tiền lương
5101

Thông tư 02/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động

Ban hành: 19/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2004
5102

Thông tư 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 14/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2004
5103

Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật

Ban hành: 23/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
5104

Nghị định 113/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Ban hành: 16/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
5105

Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Ban hành: 13/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
5106

Thông tư 44/2004/TT-BQP của Bộ quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 268/2003/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 246/1998/QĐ-TTg về một số chế độ đặc thù đối với phi công quân sự, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ bay tại các sân bay quân sự thuộc Bộ Quốc phòng

Ban hành: 12/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
5107

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nội dung và mức chi tổ chức Hội nghị thi tay nghề ASEAN lần thứ V tại Việt Nam năm 2004

Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
5108

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2004
5109

Thông tư 34/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng trong quân đội

Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
5110

Thông tư 04/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ban hành: 10/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
5111

Quyết định 54/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp quận Bình Tân

Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
5112

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
5113

Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 theo Nghị định 31/2004/NĐ-CP ngày 19/1/2004 của Chính phủ

Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
5114

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 215/2003/QĐ-TTg ngày 24/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2004
5115

Nghị định 102/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

Ban hành: 27/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
5116

Thông tư 07/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại các tổ chức tín dụng

Ban hành: 09/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
5117

Công văn số 313/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trả lời về kỷ luật lao động

Ban hành: 05/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
5118

Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg ngày 30/1/2003 của về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 04/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
5119

Nghị định 31/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993

Ban hành: 19/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
5120

Thông tư 01/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2003 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
Vui lòng đợi