Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.610 văn bản: Lao động-Tiền lương
5081

Quyết định 182/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
5082

Thông tư 138/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp tạo việc làm đối với hạ sỹ quan, binh sỹ khi xuất ngũ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 05/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2004
5083

Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
5084

Quyết định 163/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2004
5085

Thông tư số 82/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 114/2002/TT-BTC ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 16/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
5086

Quyết định 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định Hội giảng giáo viên dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 11/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
5087

Nghị định 155/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
5088

Thông tư 11/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn áp dụng Danh mục chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Quân đội, Công an và ngành Cơ yếu làm cơ sở điều chỉnh lương hưu theo Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 31/2004/NĐ-CP ngày 19/1/2004 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
5089

Nghị định 145/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
5090

Thông tư liên tịch 65/2004/TTLT/BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
5091

Công văn 1936/LĐTBXH-TTr về việc bãi bỏ giấy chấp nhận về an toan lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2004
5092

Thông tư 07/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2004
5093

Thông tư 02/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2004
5094

Thông tư 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2004
5095

Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
5096

Nghị định 113/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 16/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
5097

Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
5098

Thông tư 44/2004/TT-BQP của Bộ quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 268/2003/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 246/1998/QĐ-TTg về một số chế độ đặc thù đối với phi công quân sự, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ bay tại các sân bay quân sự thuộc Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 12/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
5099

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nội dung và mức chi tổ chức Hội nghị thi tay nghề ASEAN lần thứ V tại Việt Nam năm 2004

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
5100

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Lĩnh vực: Đầu tư;Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2004
Vui lòng đợi