Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.343 văn bản: Lao động-Tiền lương
5061

Thông tư 32/1999/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/09/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 23/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
5062

Quyết định 234/1999/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/9/1985

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
5063

Nghị định 175/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
5064

Quyết định 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế Đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 13/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5065

Nghị định 169/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP ngày 3/1/1996 của Chính phủ về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 03/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
5066

Thông tư 28/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/09/1999 của Chính phủ quy định người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
5067

Nghị định 162/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/1/1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 09/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
5068

Thông tư 123/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về mặt tài chính khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước ở địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
5069

Chỉ thị 141/1999/CT-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ - viên chức

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 14/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
5070

Quyết định 933/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí để thực hiện chế độ đối với công an xã theo Nghị định số 40/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
5071

Quyết định 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 06/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
5072

Thông tư 23/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tuần đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 04/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2004
5073

Quyết định 198/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 30/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2005
5074

Thông tư 36/1999/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 đối với ngành giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 27/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
5075

Chỉ thị 28/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 24/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
5076

Nghị định 152/1999/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
5077

Quyết định 188/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
5078

Thông tư 21/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định danh mục nghề, công việc và các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5079

Thông tư 20/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 8/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Điện lực Tải về
Ban hành: 08/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5080

Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 15/1999/PL-UBTVQH10

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 03/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
Vui lòng đợi