Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.524 văn bản: Lao động-Tiền lương
5061

Quyết định 57/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
5062

Công văn 1774/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thỏa thuận áp dụng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
5063

Công văn 1722/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp lương và phụ cấp lương theo Tổng Công ty hạng đặc biệt

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5064

Công văn 1605/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách đối với người lao động

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
5065

Công văn 1596/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiền lương ban quản lý dự án

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5066

Quyết định 658/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định tạm thời các khoản chi phí đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5067

Công văn 1598/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp lương chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5068

Công văn 1563/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương, phụ cấp lương theo Tổng công ty

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5069

Công văn 1553/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân trực tiếp quản lí, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Giao thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
5070

Công văn 5341/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
5071

Công văn 1531/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
5072

Công văn 1521/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ đối với người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
5073

Thông tư 06/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
5074

Công văn 1504/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thời gian thực tế làm việc để tính chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5075

Công văn 1503/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thời gian tính trợ cấp thôi việc, mất việc làm đối với người lao động làm việc tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5076

Công văn 1505/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ đối với người lao động làm việc tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5077

Báo cáo 64/BC-CP của Chính phủ về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, An ninh trật tự, Chính sách Tải về
5078

Công văn 1466/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa công ty nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5079

Công văn 630/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
5080

Công văn 1416/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp lương đối với viên chức, nhân viên làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chứng khoán, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về