Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.198 văn bản: Lao động-Tiền lương
5021

Quyết định 44/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
5022

Nghị định 06/CP của Chính phủ về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự, nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 21/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/1997
5023

Chỉ thị 01/LĐTBXH-CT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tăng cường công tác chống tiêu cực, tham nhũng trong ngành lao động- thương binh và xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/01/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2003
5024

Thông tư 03/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/96 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
5025

Thông tư 02/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 744/TTg ngày 08/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/1997
5026

Thông tư 01/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thủ tục, trình tự xử phạt, việc thu và sử dụng tiền xử phạt hành vi vi phạm pháp luật lao động; giải quyết khiếu nại đối với việc xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 06/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/1997
5027

Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/1997
5028

Quyết định 311/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 21/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
5029

Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 18/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
5030

Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
5031

Thông tư 22/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và xin cấp giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
5032

Thông tư 21/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 198/CP của Chính phủ về hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
5033

Quyết định 744/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
5034

Nghị định 58/CP của Chính phủ về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 03/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
5035

Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc dạy nghề, đào tạo lại nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người lao động và dạy thêm nghề dự phòng cho lao động nữ làm việc trong doanh nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5036

Thông tư 17/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
5037

Công văn giải thích vướng mắc trong thực hiện Nghị định 28/CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5038

Quyết định 1085/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 06/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
5039

Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về tuyển dụng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 05/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
5040

Quyết định 611/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
Vui lòng đợi