Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.201 văn bản: Lao động-Tiền lương
4881

Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
4882

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
4883

Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
4884

Quyết định 144/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 14/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
4885

Công văn 4287/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh tiền lương và trợ cấp năm 2000

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 13/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2005
4886

Nghị định 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
4887

Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
4888

Thông tư liên tịch 109/2000/TTLT/BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/10/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
4889

Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thảo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
4890

Quyết định 1037/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định tiền lương của chuyên gia và lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 06/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
4891

Thông tư 23/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn áp dụng một số chế độ đối với người lao động làm việc trong các trang trại

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
4892

Thông tư 22/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
4893

Thông tư hướng dẫn chế độ trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
4894

Thông tư liên tịch 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế hướng dẫn về việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
4895

Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
4896

Công văn 3254/VPCP-QHQH của Văn phòng Chính phủ về việc nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
4897

Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
4898

Quyết định 91/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2005
4899

Quyết định 722/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung, sửa đổi danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
4900

Nghị quyết 06/2000/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 21/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2006
Vui lòng đợi