Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.610 văn bản: Lao động-Tiền lương
4881

Công văn 3120/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng để xếp lương trong công ty cổ phần

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 21/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4882

Công văn 3118/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương của thành viên hội đồng quản trị, giám đốc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 21/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4883

Công văn 3054/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định thời điểm để tính hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm theo Nghị định 41/2005/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4884

Công văn 3036/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4885

Công văn 5273/VPCP-VX của Văn Phòng Chính Phủ về việc chế độ tiền lương của quỹ hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 16/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4886

Công văn 1061/QLLĐNN-QLLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc UBLĐ Đài Loan tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm của công ty môi giới Đài Loan

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 16/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4887

Công văn 3027/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tính lương hưu của lao động thuộc các công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4888

Nghị định 118/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
4889

Công văn 3024/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính lương hưu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4890

Nghị định 117/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
4891

Công văn 3016/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lương đối với người lao động trong doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4892

Công văn 3022/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính lương hưu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4893

Công văn 3023/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trích nộp bảo hiểm xã hội và mức binh quân tiền lương làm cơ sở tính lương hưu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4894

Công văn 2977/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ lao động dôi dư

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 13/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4895

Công văn 2948/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện pháp luật lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 09/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
4896

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về mức phụ cấp cho cán bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
4897

Công văn 2876/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 05/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
4898

Công văn 2877/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 05/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
4899

Quyết định 215/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
4900

Thông tư liên tịch 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 31/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2005
Vui lòng đợi