Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.351 văn bản: Lao động-Tiền lương
4861

Quyết định 280/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003 của quận Tân Bình, huyện Hóc môn và huyện Củ Chi

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/12/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
4862

Thông tư 25/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên và xây dựng phương án sử dụng lao động khi doanh nghiệp tổ chức lại theo quy định tại Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
4863

Thông tư 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý tài chính hoạt động Hội thi tay nghề.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
4864

Quyết định 247/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh nội dung dự toán chi ngân sách năm 2003 cho sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
4865

Thông tư liên tịch 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
4866

Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
4867

Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 13/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
4868

Nghị định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
4869

Nghị định 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
4870

Nghị định 115/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ công chức dự bị

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
4871

Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
4872

Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
4873

Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
4874

Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/Cp ngày 6/7/1995 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại NĐ 33/2003/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2003
4875

Quyết định 199/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho giám đốc sở Lao động thương binh và Xã hội phê duyệt phương án sắp xếp lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và báo cáo quyết toán, danh sách chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
4876

Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2003
4877

Quyết định 189/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động làm việc tại những vùng khó khăn và tại các cơ sở Xã hội, cơ sở chữa bệnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
4878

Thông tư 20/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2003
4879

Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 18/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2003
4880

Nghị định 105/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
Vui lòng đợi