Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.618 văn bản: Lao động-Tiền lương
4861

Công văn 3448/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Ban hành: 17/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4862

Công văn 3432/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức quản lý khai thác hầm đường bộ đèo Hải vân

Ban hành: 13/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4863

Thông tư 89/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2005, 2006

Ban hành: 13/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
4864

Công văn 3378/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc các quy định hiện hành và việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Ban hành: 11/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4865

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 171/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký tòa án và Thẩm tra viên ngành Tòa án

Ban hành: 06/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2005
4866

Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Ban hành: 06/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
4867

Công văn 3324/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc chế độ trả lương trong công ty cổ phần

Ban hành: 06/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4868

Thông tư 25/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
4869

Thông tư 26/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
4870

Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thuỷ điện

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
4871

Công văn 3281/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với công ty TNHH NN một thành viên

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4872

Công văn 3295/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chỉ định cung ứng lao động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4873

Thông tư 27/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
4874

Công văn 2939/BNV-TL của Bộ Nội Vụ về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2005
4875

Công văn 3294/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiêu chuẩn CMNV của TCTy Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4876

Thông tư liên tịch 105/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Ban hành: 03/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
4877

Công văn 2376/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

Ban hành: 03/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4878

Công văn 1107/QLLĐNN-TTLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chính sách mới của phía Malaysia trong việc cấp visa cho LĐNN

Ban hành: 29/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4879

Công văn 2875/BNV-TL của Bộ Nội vụ về việc đính chính thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005

Ban hành: 28/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4880

Công văn 3205/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ đối với người lao động khi thực hiện CPH DNNN

Ban hành: 28/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
Vui lòng đợi