Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.351 văn bản: Lao động-Tiền lương
4841

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2004
4842

Thông tư 34/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng trong quân đội

Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
4843

Thông tư 04/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ban hành: 10/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
4844

Quyết định 54/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp quận Bình Tân

Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
4845

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
4846

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 215/2003/QĐ-TTg ngày 24/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2004
4847

Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 theo Nghị định 31/2004/NĐ-CP ngày 19/1/2004 của Chính phủ

Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
4848

Nghị định 102/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

Ban hành: 27/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
4849

Thông tư 07/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại các tổ chức tín dụng

Ban hành: 09/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
4850

Công văn số 313/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trả lời về kỷ luật lao động

Ban hành: 05/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
4851

Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg ngày 30/1/2003 của về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 04/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
4852

Nghị định 31/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993

Ban hành: 19/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
4853

Thông tư 01/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2003 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
4854

Thông tư 299/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với quân nhân quy định tại Nghị định số 89/2003/NĐ-CP ngày 5/8/2003 của Chính phủ

Ban hành: 29/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2004
4855

Thông tư 294/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y

Ban hành: 23/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
4856

Quyết định 268/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều QĐ số 246/1998/QĐ-TTg ngày 22/12/1998 của TTCP về một số chế độ đặc thù đối với phi công quân sự, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ bay tại các sân bay quân sự thuộc Bộ Quốc phòng

Ban hành: 22/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2004
4857

Quyết định 265/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
4858

Quyết định 295/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa trực thuộc sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố

Ban hành: 15/12/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
4859

Quyết định 297/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức trực thuộc sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 15/12/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
4860

Thông tư 26/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp sổ bảo hiểm cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 1/1/1995 theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 của Chính phủ

Ban hành: 09/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
Vui lòng đợi