Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.188 văn bản: Lao động-Tiền lương
21

Công văn 3232/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, Thành phố đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2021
22

Công văn 2139/TCGDNN-KNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
23

Công văn 3231/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, thành phố đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
24

Công văn 3332/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
25

Nghị định 87/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
26

Quyết định 1627/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-lia về Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Ô-xtrây-lia giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
27

Công văn 36671/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi tiền lương của người lao động nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
28

Quyết định 2362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ khẩn cấp người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
29

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
30

Công văn 3267/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát danh mục vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
31

Công văn 3270/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
32

Quyết định 1071/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành biểu tượng Skilling up Viet Nam và Worldskills Viet Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
33

Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
34

Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
35

Quyết định 3670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh và người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
36

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
37

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
38

Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
39

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2021
40

Quyết định 3354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
Vui lòng đợi