Danh mục

Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 481 văn bản: Khoa học-Công nghệ
401

Công văn 2426/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ Intel triển khai đầu tư tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 16/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2009
402

Thông báo 126/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 14/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
403

Công văn 1029/LĐTBXH-TTTT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 03/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
404

Công văn 1144/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Khu công nghệ thông tin tập trung

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
405

Thông báo 95/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình cơ khí trọng điểm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về Dự án khoa học công nghệ "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị đồng bộ nhà máy nhiệt điện chạy than 300 MW"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Điện lực Tải về
Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2009
406

Công văn 116/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JG 171-2005 của Trung Quốc.

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ;Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2009
407

Công văn 96/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc xin xác lập tiêu chuẩn ngành đối với các kết quả sáng tạo khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
408

Công văn 1174/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác nghiên cứu đầu tư sản xuất năng lượng sạch

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
409

Công văn 205/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ Công ty TNHH Thuỷ lực - Máy trong công tác nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng phát triển công nghệ MBT-CD.08

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 17/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2009
410

Công văn 325/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chương trình trí tuệ Thăng Long – Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 13/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
411

Công văn 8675/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ khoa học công nghệ vượt khung

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2008
412

Công văn 8705/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc phương án sử dụng các vị trí quỹ đạo vệ tinh của Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 19/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2008
413

Công văn 8564/VKCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
414

Công văn 2456/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên-môi trường và phát triển bền vững năm 2008

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2008
415

Công văn 1708/TĐC-QLCLHH của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra việc thực hiện QCVN 02:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Khoa học-Công nghệ;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2008
416

Công văn 3805/BTTTT-TCCB của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2008
417

Công văn 1520/TĐC-ĐGPH của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng về việc hướng dẫn cách thể hiện dấu hợp quy trên mũ bảo hiểm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2008
418

Công văn 2644/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2010

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 22/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2008
419

Công văn 9772/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2008 - 2009

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
420

Công văn 3364/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định giá trị phần mềm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2008
Vui lòng đợi