Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 497 văn bản: Khoa học-Công nghệ
401

Công văn 244/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về Giải thưởng sáng tạo khoa học Việt Nam năm 2009 (VIFOTEC )

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
402

Công văn 240/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn Anh (BS) cho dự án 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Xây dựng Tải về
403

Công văn 3480/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia Sáng kiến Bảo vệ Hổ tự nhiên toàn cầu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
404

Công văn 2908/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị, tài liệu kỹ thuật nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khoa học-Công nghệ Tải về
405

Công văn 2803/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai văn bản mới quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hải quan Tải về
406

Công văn 3266/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị đề án trình Bộ Chính trị

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
407

Công văn 1403/BNV-TTTT của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/03/2008 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
408

Công văn 3098/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về đề xuất Dự án thành lập "Trung tâm quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành" của tổ chức "Rencontre du VietNam"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
409

Công văn 196/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc xác định dự án khu nhà ở

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Xây dựng Tải về
410

Công văn 624/TĐC-ĐGPH của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng về việc nghiên cứu, thực hiện Thông tư 06/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
411

Công văn 1329/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
412

Công văn 182/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JGJ 79-2002 của Trung Quốc cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Xây dựng Tải về
413

Công văn 1043/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
414

Công văn 588/TĐC-ĐGPH của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
415

Công văn 956/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quản lý chất lượng theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
416

Công văn 2712/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh vốn dự án "Vệ tinh nhỏ Việt Nam giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSat-1)"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
417

Công văn 2426/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ Intel triển khai đầu tư tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư, Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp Tải về
418

Thông báo 126/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp Tải về
419

Công văn 1029/LĐTBXH-TTTT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Khoa học-Công nghệ Tải về
420

Công văn 1144/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Khu công nghệ thông tin tập trung

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khoa học-Công nghệ Tải về