Danh mục

Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 476 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21

Công văn 2612/BKHCN-SHTT của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn triển khai Quyết định 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
22

Công văn 2584/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xây dựng phương án quy hoạch các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý

Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
23

Công văn 4096/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
24

Báo cáo 1297/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
25

Thông báo 248/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
26

Công văn 3916/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát hiện trạng các tạp chí khoa học; nhóm nghiên cứu mạnh; kết quả đào tạo tiến sĩ thuộc các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
27

Công văn 9224/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam "Nhũ tương nhựa đường kiềm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử", mã số Tiêu chuẩn 2127

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
28

Công văn 9185/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý tài sản nhiệm vụ khoa học công nghệ

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
29

Công văn 8151/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
30

Công văn 5359/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chủ trương xây dựng Khu công nghệ cao Hà Nam

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
31

Công văn 1066/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu các chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
32

Công văn 8029/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
33

Công văn 7900/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
34

Công văn 7921/BGTV-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về phổ biến Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
35

Thông báo 194/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Y tế về một số nội dung khoa học và công nghệ ngành Y tế

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
36

Công văn 4626/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 11/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
37

Công văn 1151/THH-CPĐT của Cục Tin học hóa về việc hỗ trợ các địa phương sử dụng công nghệ và truy vết phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
38

Công văn 1761/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đôn đốc xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2022

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
39

Hướng dẫn 29/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
40

Công văn 818/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
Vui lòng đợi