Văn bản Hợp nhất về Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 54 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư Quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
02

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Quyết định quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
03

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
06

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khoa học-Công nghệ Tải về
07

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”

Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ Tải về
08

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Vi phạm hành chính Tải về
09

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Vi phạm hành chính, Sở hữu trí tuệ Tải về
10

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Vi phạm hành chính Tải về
11

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Vi phạm hành chính Tải về
12
14

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
17

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí sinh học

Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ Tải về
19

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
20

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự”

Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ Tải về