Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 47 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Xác thực: 06/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
02

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Xác thực: 06/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
03

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Xác thực: 06/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
04

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Xác thực: 06/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
05

Văn bản hợp nhất 3896/VBHN-BNG năm 2020 do Bộ Ngoại giao ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Xác thực: 09/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
06

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm

Xác thực: 14/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
07

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Xác thực: 09/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
08

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
09

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2020 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Công nghệ cao

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
10

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí sinh học

Xác thực: 25/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
11

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BKHCN năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Xác thực: 05/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
12

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

Xác thực: 10/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự”

Xác thực: 18/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
14

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đo lường

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
15

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
16

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Năng lượng nguyên tử

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
17

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Xác thực: 20/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
18

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Khoa học và Công nghệ

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
19

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Xác thực: 09/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
20

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Luật Công nghệ thông tin

Xác thực: 12/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
Vui lòng đợi