Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.241 văn bản: Khoa học-Công nghệ
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12926:2020 ASTM D 7640-16 Chất làm mát động cơ loại glycerin - Quy định kỹ thuật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12927:2020 ASTM D 7388-18 Chất làm mát động cơ loại 1,3-propanediol (PDO) - Quy định kỹ thuật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12928:2020 ASTM D 7714-11 Chất làm mát động cơ gốc glycerin dùng cho ô tô và xe tải hạng nhẹ - Quy định kỹ thuật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13233-2:2020 ISO 18646-2:2019 Rô bốt học - Đặc tính và các phép thử có liên quan đến rô bốt dịch vụ - Phần 2: Điều khiển dẫn đường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13232:2020 ISO 14539:2000 Tay máy rô bốt công nghiệp - Cầm nắm đối tượng bằng bàn tay kẹp - Từ vựng và trình bày các đặc tính

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13234-2:2020 ISO 9409-2:2002 Tay máy rô bốt công nghiệp - Mặt lắp ghép cơ khí - Phần 2: Dạng trục

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13233-1:2020 ISO 18646-1:2016 Rô bốt học - Đặc tính và các phép thử có liên quan đến rô bốt dịch vụ - Phần 1: Di động của rô bốt bánh xe

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13234-1:2020 ISO 9409-1:2004 Tay máy rô bốt công nghiệp - Mặt lắp ghép cơ khí - Phần 1: Dạng tấm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4509:2020 ISO 37:2017 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất ứng suất - giãn dài khi kéo

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13101:2020 ISO 6946:2017 Bộ phận và cấu kiện tòa nhà - Nhiệt trở và truyền nhiệt - Phương pháp tính toán

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 17/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12879:2020 ISO 28597:2017 Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Mức chất lượng quy định theo số cá thể không phù hợp trên một triệu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12846:2020 Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12877:2020 ISO 28593:2017 Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng 0 dựa trên nguyên tắc số tín nhiệm để kiểm soát chất lượng đầu ra

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12881:2020 ISO 39511:2018 Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp (đã biết độ lệch chuẩn)

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12880-2:2020 ISO 28598-2:2017 Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) - Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12880-1:2020 ISO 28598-1:2017 Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) - Phần 1: Hướng dẫn về cách tiếp cận APP

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13028:2020 ISO 1763:1986 Thảm - Xác định số lượng nhung và/hoặc vòng nhung trên đơn vị chiều dài và trên đơn vị diện tích

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13030:2020 ISO 2094:1999 Thảm trải sàn dệt - Xác định sự giảm độ dày dưới tải trọng động

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13029:2020 ISO 1766:1999 Thảm trải sàn dệt - Xác định độ dày của nhung phía trên lớp nền

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12741:2019 ISO/TS 28037:2010 Xác định và sử dụng hàm hiệu chuẩn đường thẳng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
Vui lòng đợi