Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 591 văn bản: Khoa học-Công nghệ
481

Quyết định 4448/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2011

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2011
482

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc hủy bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định 08/2009/QĐ-UBND và Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
483

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định triển khai ra diện rộng các mô hình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” ban hành kèm theo Quyết định 42/2006/QĐ-UBND ngày 22/06/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 06/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
484

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
485

Quyết định 75/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 09/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2021
486

Quyết định 6374/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2010
487

Quyết định 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
488

Quyết định 72/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2010
489

Quyết định 3170/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về việc xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm của tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 09/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2016
490

Quyết định 3171/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban Quy định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 09/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2016
491

Quyết định 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
492

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn tỉnh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
493

Quyết định 1957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
494

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định khen thưởng cá nhân và tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
495

Quyết định 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
496

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
497

Quyết định 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Sở, ban, ngành, huyện, thị xã có sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
498

Quyết định 4613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế tạm thời về quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thuộc chương trình khoa học và công nghệ tính toán của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2009
499

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học công nghệ của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
500

Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2009
Vui lòng đợi