Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.019 văn bản: Khoa học-Công nghệ
4581

Quyết định 44/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và điều hành chương trình Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội

4582

Quyết định 09/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành "Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện đặt trên phương tiện nghề cá"

4583

Quyết định 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

4584

Thông tư 08/2006/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ

4585

Nghị định 30/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ

4586

Quyết định 18/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ

4587

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ

4588

Quyết định 67/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006 - 2010

4589

Quyết định 07/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

4590

Quyết định 227/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

4591

Quyết định 225/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

4592

Quyết định 221/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

4593

Quyết định 224/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

4594

Quyết định 226/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

4595

Quyết định 223/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

4596

Quyết định 222/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

4597

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

4598

Quyết định 162/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

4599

Quyết định 163/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

4600

Quyết định 150/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam