Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 4.061 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3981

Quyết định 363/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các chương trình khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm giai đoạn 5 năm 1996-2000

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
3982

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philipin về hợp tác khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
3983

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philipin về hợp tác khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
3984

Quyết định 83/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 09/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
3985

Quyết định 860/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 04/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
3986

Thông tư 560/TT-KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định 86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 21/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3987

Chỉ thị 18/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động ngành văn hóa thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
3988

Quyết định 607-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về an toàn công trình thuỷ điện Hoà Bình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 27/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2005
3989

Thông tư 1350-KCM/TT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ đối với hàng hóa là hóa chất độc mạnh, chất phóng xạ, phế liệu, phế thải kim loại và phế liệu, phế thải có hóa chất độc hại và một số loại vật tư kỹ thuật cao cấp kinh doanh có điều kiện ở thị trường trong nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
3990

Quyết định 419-TTg của thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 21/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
3991

Thông tư liên tịch 49/TC-KHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc quy định chế độ chi tiêu đối với các hoạt động nghiên cứu triển khai

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3992

Thông tư 715/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về vệc hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 03/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
3993

Nghị định 185-CP của Chính phủ về chuyển giao hệ thống kỹ thuật của Bảo tàng Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh quản lý

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 01/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
3994

Chỉ thị 11/CT-NH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác khoa học và công nghệ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
3995

Quyết định 389-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban An toàn bức xạ và hạt nhân trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
3996

Thông tư 339/TT-KHTC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn quy trình quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho việc chống xuống cấp các cơ quan khoa học, công nghệ và môi trường (kinh phí sửa chữa xây dựng nhỏ)

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3997

Quyết định 212-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 06/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
3998

Thông tư 163/TT-SHCN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành các quy định về việc phê duyệt và đăng ký hợp đồng li-xăng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
3999

Thông tư 28/TT-QLKH của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 22/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
4000

Thông tư liên tịch 106/TT-LB của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
Vui lòng đợi