Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 4.105 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3961

Chỉ thị 2426/CT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương năm 2001

Ban hành: 12/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
3962

Quyết định 2424/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn

Ban hành: 12/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2006
3963

Quyết định 2425/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá

Ban hành: 12/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2006
3964

Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc quản lý mã số vạch

Ban hành: 01/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
3965

Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
3966

Quyết định 128/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

Ban hành: 20/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2004
3967

Quyết định 850/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm"

Ban hành: 07/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
3968

Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa họcvề việc ban hành các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường

Ban hành: 07/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
3969

Nghị quyết 07/2000/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005

Ban hành: 05/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3970

Nghị định 16/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ

Ban hành: 10/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
3971

Quyết định 199/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ

Ban hành: 07/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
3972

Quyết định 2265/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan khoa học và công nghệ

Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3973

Công văn đính chính QĐ số 227/1999/QĐ-TTg ngày 15/12/1999 của TTCP về việc ban hành Kế hoạch dự phòng quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000 và thành lập Ban chỉ huy Quốc gia thực hiện Kế hoạch dự phòng quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000

Ban hành: 20/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3974

Quyết định 226/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc đề phòng, xử lý và khắc phục sự cố máy tính năm 2000

Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
3975

Quyết định 2143/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
3976

Công văn 608/LTNN-TTNC của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc trích yếu hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư - lưu trữ

Ban hành: 19/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3977

Quyết định 1810/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về thi nâng ngạch công chức ngành khoa học và công nghệ

Ban hành: 20/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3978

Thông tư 05/1999/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính viễn thông đối với công tác quản lý và cấp phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện

Ban hành: 06/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3979

Quyết định 192/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin.

Ban hành: 20/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
3980

Nghị định 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Ban hành: 18/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
Vui lòng đợi