Danh mục

Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 405 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
401

Công văn 7404/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 29/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
402

Công văn 4048/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 29/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2014
403

Công văn 14635-TC/CĐKT xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị hoạt động kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 13/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
404

Công văn 3907/TCT/DTNN của Tổng cục thuế về việc phát hành và lập hoá đơn giá trị gia tăng đặc thù

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 24/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
405

Công văn số 1039/CV-KTTC2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục kế toán về trích lập, sử dụng Dự phòng rủi ro và Quỹ dự phòng tài chính

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 16/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi