Danh mục

Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 405 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Công văn 13629/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về công tác báo cáo về tài chính, kế toán, quyết toán, kiểm toán Nhà nước của các Ban Quản lý Dự án

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
02

Công văn 13232/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
03

Công văn 12797/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đôn đốc thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Giao thông;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
04

Công văn 11812/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định 1756/QĐ-KTNN ngày 18/10/2021 của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
05

Công văn 1968/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc cung cấp tài liệu phục vụ Đoàn kiểm toán Nhà nước kiểm toán Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
06

Công văn 32220/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về nội dung trên hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
07

Công văn 8452/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công

Lĩnh vực: Giao thông;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
08

Công văn 5418/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 07/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
09

Công văn 2528/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2021

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
10

Công văn 2838/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
11

Công văn 6750/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2022

Lĩnh vực: Giao thông;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
12

Công văn 6790/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
13

Công văn 375/TCTK-TTDL của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế 2021

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
14

Công văn 4166/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Kế toán-Kiểm toán;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
15

Quy chế 1339/QC-KTNN-BHXH của Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt nam về việc trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
16

Công văn 8079/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B

Lĩnh vực: Giao thông;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
17

Công văn 10965/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 10/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
18

Công văn 71772/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
19

Công văn 71767/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
20

Công văn 71771/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
Vui lòng đợi