Danh mục

Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 1.002 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
981

Công văn số 1039/CV-KTTC2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục kế toán về trích lập, sử dụng Dự phòng rủi ro và Quỹ dự phòng tài chính

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 16/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
982

Thông tư 165/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định khu vực hành chính sự nghiệp tại 0h ngày 1/1/1998

Lĩnh vực: Chính sách;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 18/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
983

Quyết định 832-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
984

Quyết định 298 TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp xổ số kiến thiết

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
985

Quyết định 07/TCHQ/KTTT của Bộ Tài chinh về bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 25/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
986

Quyết định 1271-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 14/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
987

Thông tư 81-TC/CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 10/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
988

Thông tư 413 KTNN/ĐB của Kiểm toán Nhà nước quy định đối tượng và nội dung của Kiểm toán Nhà nước đối với Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 12/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
989

Chỉ thị 06-CT/NH4 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức, triển khai nội dung kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 07/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
990

Thông tư 28 TC/CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ áp dụng trong các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 31/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
991

Thông tư 84/TC-CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công tác kế toán đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 23/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
992

Thông tư 77-TC/CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán về trích nộp tiền phụ thu và nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bình ổn giá đối với các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 10/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
993

Quyết định 570-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính ban hành mẫu hoá đơn 04/BH

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 03/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
994

Thông tư 08/BYT-TT của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ kiểm toán áp dụng cho các đơn vị bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 03/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
995

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 30/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
996

Nghị định 52-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 19/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
997

Thông tư 77-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thanh toán nợ quá hạn giữa các đơn vị kinh tế quốc doanh

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 17/12/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
998

Thông tư 40-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán các nghiệp vụ thu, chi bằng ngoại tệ

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 12/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
999

Thông tư 01-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động của các đội kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước trong năm 1991

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 02/01/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1000

Thông tư 50-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức và các loại thuế khác ở các đơn vị kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 20/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi