Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 965 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
941

Thông tư 145/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán ở các đơn vị bị lũ lụt thuộc các tỉnh miền Trung

Ban hành: 14/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
942

Thông tư 04/1999/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Ban hành: 19/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
943

Quyết định 120/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Ban hành: 27/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
944

Công văn số 1039/CV-KTTC2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục kế toán về trích lập, sử dụng Dự phòng rủi ro và Quỹ dự phòng tài chính

Ban hành: 16/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
945

Thông tư 165/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định khu vực hành chính sự nghiệp tại 0h ngày 1/1/1998

Ban hành: 18/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
946

Quyết định 832-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

Ban hành: 28/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
947

Quyết định 298 TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp xổ số kiến thiết

Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
948

Quyết định 07/TCHQ/KTTT của Bộ Tài chinh về bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 25/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
949

Quyết định 1271-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh

Ban hành: 14/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
950

Thông tư 81-TC/CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Ban hành: 10/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
951

Thông tư 413 KTNN/ĐB của Kiểm toán Nhà nước quy định đối tượng và nội dung của Kiểm toán Nhà nước đối với Bộ Quốc phòng

Ban hành: 12/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
952

Chỉ thị 06-CT/NH4 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức, triển khai nội dung kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 07/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
953

Thông tư 28 TC/CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ áp dụng trong các doanh nghiệp

Ban hành: 31/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
954

Thông tư 84/TC-CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công tác kế toán đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 23/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
955

Thông tư 77-TC/CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán về trích nộp tiền phụ thu và nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bình ổn giá đối với các doanh nghiệp

Ban hành: 10/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
956

Quyết định 570-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính ban hành mẫu hoá đơn 04/BH

Ban hành: 03/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
957

Thông tư 08/BYT-TT của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ kiểm toán áp dụng cho các đơn vị bảo hiểm y tế

Ban hành: 03/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
958

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê

Ban hành: 30/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
959

Nghị định 52-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê

Ban hành: 19/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
960

Thông tư 77-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thanh toán nợ quá hạn giữa các đơn vị kinh tế quốc doanh

Ban hành: 17/12/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi