Danh mục

Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Có tất cả 156 văn bản: Hôn nhân gia đình
121

Nghị định 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Lĩnh vực: Chính sách;Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 03/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2013
122

Quyết định 3709/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 26/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
123

Quyết định 2744/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 26/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2012
124

Chỉ thị 2522/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 26/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2012
125

Quyết định 2074/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình - Năm 2012

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 01/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2012
126

Quyết định 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách;Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 29/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2012
127

Công văn 254/TCDS-KHTC của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2012

Lĩnh vực: Chính sách;Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 17/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2012
128

Công văn 198/TCDS-TTTL của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc triển khai công tác Cơ sở dữ liệu và báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Lĩnh vực: Chính sách;Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 23/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2012
129

Công văn 131/TCDS-TTGD của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2012

Lĩnh vực: Chính sách;Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 20/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2012
130

Công văn 126/TCDS-TTGD của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2012

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 19/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2012
131

Quyết định 288/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 24/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
132

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015

Lĩnh vực: Chính sách;Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 24/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2012
133

Quyết định 287/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ công tác liên ngành về vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 24/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
134

Nghị định 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu;Hôn nhân gia đình;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2012
135

Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
136

Thông tư 24/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
137

Quyết định 4669/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
138

Công văn 2234/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ công tác liên ngành về kết hôn với người nước ngoài

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2011
139

Thông báo 133/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 06/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2011
140

Nghị định 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Lĩnh vực: Chính sách;Hôn nhân gia đình;Dân sự Tải về
Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
Vui lòng đợi