Danh mục

Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Có tất cả 159 văn bản: Hôn nhân gia đình
121

Quyết định 816/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về Tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

Ban hành: 05/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2013
122

Nghị định 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 28/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2013
123

Quy định 173-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc kết nạp lại đối với Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2018
124

Nghị định 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Ban hành: 03/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2013
125

Quyết định 3709/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Ban hành: 26/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
126

Quyết định 2744/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”

Ban hành: 26/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2012
127

Chỉ thị 2522/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”

Ban hành: 26/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2012
128

Quyết định 2074/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình - Năm 2012

Ban hành: 01/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2012
129

Quyết định 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 29/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2012
130

Công văn 254/TCDS-KHTC của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2012

Ban hành: 17/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2012
131

Công văn 198/TCDS-TTTL của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc triển khai công tác Cơ sở dữ liệu và báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Ban hành: 23/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2012
132

Công văn 131/TCDS-TTGD của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2012

Ban hành: 20/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2012
133

Công văn 126/TCDS-TTGD của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2012

Ban hành: 19/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2012
134

Quyết định 288/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Ban hành: 24/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
135

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015

Ban hành: 24/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2012
136

Quyết định 287/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ công tác liên ngành về vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Ban hành: 24/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
137

Nghị định 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Ban hành: 02/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2012
138

Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
139

Thông tư 24/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
140

Quyết định 4669/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
Vui lòng đợi