Danh mục

Tra cứu Công văn về Hình sự

Có tất cả 89 văn bản: Hình sự
41

Công văn 276/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01/01/2018 vi phạm nghĩa vụ

Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
42

Thông báo 55/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu-ba

Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
43

Công văn 254/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
44

Công văn 196/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 04/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2018
45

Công văn 3198/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành: 02/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
46

Công văn 170/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành: 01/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
47

Công văn 160/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành: 23/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
48

Công điện 920/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
49

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
50

Công văn 2107/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục lấy ý kiến mẫu sổ công tác, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
51

Công văn 44/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quán triệt thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành

Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
52

Công văn 04/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội

Ban hành: 09/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
53

Hướng dẫn 35/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018

Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
54

Công văn 7819/TCHQ-TTr của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Chỉ thị 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
55

Kế hoạch 236/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
56

Công văn 3010/VKSTC-V14 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Ban hành: 09/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2017
57

Công văn 154/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa

Ban hành: 25/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
58

Công văn 148/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội

Ban hành: 12/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2017
59

Thông báo 31/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri

Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
60

Thông báo 34/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha

Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
Vui lòng đợi