Quyết định 583/2004/QĐ-TTNN của Thanh tra Nhà nước về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYT ĐỊNH

CA TNG THANH TRA NHÀ NƯỚC SỐ 583/2004/QĐ-TTNN
NGÀY 29/4/2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI NÂNG NGẠCH THANH TRA VIÊN LÊN THANH TRA VIÊN CHÍNH

 

TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 150/1999/QĐ-TC CP ngày 12 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính.

 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1013/1999/QĐ-TTNN ngày 25 tháng 11 năm 1999 của Tổng Thanh tra Nhà nước về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, thi hành Quyết định này.

 


QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI NÂNG NGẠCH THANH TRA VIÊN
LÊN THANH TRA VIÊN CHÍNH

(ban hành kèm theo Quyết định số 583/2004/QĐ-TTNN ngày 29/4/2004
của Tổng Thanh tra Nhà nước)

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Điều kiện dự thi:

1.1. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu, vị trí làm việc của ngạch Thanh tra viên chính.

1.2. Thanh tra viên (04.025) có đủ các điều kiện sau đây, được cơ quan tổ chức cho thi lên ngạch Thanh tra viên chính (04.024).

1.2.1. Có các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

b) Trình độ chính trị trung cấp (theo mục 2 tại Văn bản số 12QĐ/T.C - TTVH ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ban Tổ chức - Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị);

c) Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng quản lý quản lý Hành chính Nhà nước;

d) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B;

e) Chứng chỉ tin học;

f) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra Nhà nước.

1.2.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

2.1. Đơn xin dự thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ);

2.2. Bản đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức về: phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ năng lực, hiệu quả công tác;

2.3. Các văn bằng chứng chỉ phôtôcópy (có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng công chức);

2.4. Phiếu thanh tra viên;

2.5. Biên bản xét duyệt của Hội đồng sơ tuyển của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Bộ, tỉnh); công văn cử đi dự thi nâng ngạch của Bộ, tỉnh;

2.6. Hai ảnh cỡ 4x6 và phong bì dán tem ghi địa chỉ liên lạc;

Hồ sơ của công chức dự thi được đựng trong một túi hồ sơ cỡ 21 x 32 cm và gửi về Hội đồng sơ tuyển của Bộ, tỉnh.

3. Về hình thức thi:

a) Thi viết;

b) Thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp.

 

II. NỘI DUNG THI

 

1. Một số nội dung về quản lý hành chính nhà nước.

2. Một số nội dung về Pháp lệnh Thanh tra, Luật Khiếu nại tố cáo, các văn bản pháp luật khác về tổ chức hoạt động thanh tra và nghiệp vụ thanh tra.

Pháp lệnh Cán bộ, công chức, Pháp lệnh Chống tham nhũng. Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Thi một trong năm ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) trình độ B.

4. Thi tin học văn phòng.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Hàng năm, vào thời điểm ngày 31 tháng 12, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cử công chức dự thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính gửi về Thanh tra Nhà nước để thống nhất với Bộ Nội vụ và dự kiến phân bổ chỉ tiêu dự thi cho các Bộ, tỉnh.

Trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ, các Bộ, tỉnh thực hiện việc sơ tuyển theo quy chế hiện hành và lập danh sách thí sinh dự thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính, kèm theo hồ sơ gửi về Hội đồng thi nâng ngạch của Thanh tra viên Nhà nước.

2. Việc tổ chức thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính cho công chức thanh tra do Thanh tra Nhà nước phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện theo quy chế thi nâng ngạch.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Thanh tra Nhà nước nghiên cứu giải quyết.

thuộc tính Quyết định 583/2004/QĐ-TTNN

Quyết định 583/2004/QĐ-TTNN của Thanh tra Nhà nước về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính
Cơ quan ban hành: Thanh tra Nhà nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:583/2004/QĐ-TTNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Quách Lê Thanh
Ngày ban hành:29/04/2004Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Thi nâng ngạch thanh tra (SMS: 200015) - Ngày 29/4/2004, Tổng Thanh tra Nhà nước đã ban hành Quyết định số 583/2004/QĐ-TTNN, về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Theo đó, thanh tra viên (04.025) nếu có đủ các điều kiện sau đây, được cơ quan tổ chức cho thi lên ngạch Thanh tra viên chính (04.024): có các văn bằng, chứng chỉ sau: bằng tốt nghiệp đại học trở lên, trình độ chính trị trung cấp, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng quản lý quản lý Hành chính Nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, chứng chỉ tin học... Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: đơn xin dự thi, bản đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức về: phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ năng lực, hiệu quả công tác, bản phôtô các văn bằng chứng chỉ, phiếu thanh tra viên...

Xem chi tiết Quyết định583/2004/QĐ-TTNN tại đây

tải Quyết định 583/2004/QĐ-TTNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi