Công văn 8869/VPCP-KSTT 2021 triển khai thực hiện kết quả Quyết định 19/2014/QĐ-TTg

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 8869/VPCP-KSTT
V/v: Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 3223/TTr-BKHCN ngày 10/11/2021 báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2015-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương:

Nghiêm túc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng, áp dụng thống nhất một Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí.

- Nâng cao tính chủ động và vai trò của cơ quan đầu mối trong hướng dẫn, theo dõi, có biện pháp, công cụ kiểm tra, kiểm chứng kết quả thực hiện đảm bảo chính xác, khách quan.

- Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ phương án sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, KSTT (3), Hlong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 8869/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết quả Quyết định 19/2014/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 8869/VPCP-KSTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 04/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!