Danh mục

Tra cứu Công văn về Hành chính

Có tất cả 2.274 văn bản: Hành chính
21

Thông báo 324/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các vấn đề Đại biểu Quốc hội chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
22

Công văn 8836/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2021
23

Quy định 46-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
24

Công văn 12843/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
25

Thông báo 1878/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 49

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
26

Thông báo 2767/TB-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc hoãn chương trình làm việc của Cục Đường sắt Việt Nam tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hải Phòng (theo Quyết định 677/QĐ-CĐSVN ngày 16/11/2021 của Cục Đường sắt Việt Nam)

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
27

Công văn 12688/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực Chính phủ với Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
28

Thông báo 547/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp giao ban công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
29

Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
30

Thông báo 320/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
31

Công văn 8665/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
32

Thông báo 545/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về công tác quyết toán dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
33

Công văn 12367/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống kê số lượng hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xây dựng Đề án “Số hóa, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử của Bộ Giao thông Vận tải” theo Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
34

Công văn 8445/VPCP-TKBT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ theo Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
35

Thông báo 509/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
36

Công văn 8400/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc bảo trì, tối ưu kênh truyền các hệ thống Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ quản lý

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
37

Công văn 12093/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
38

Công văn 8350/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
39

Báo cáo 1753/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2021
40

Công văn 8252/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
Vui lòng đợi