Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 5.749 văn bản: Hành chính
4541

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
4542

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
4543

Quyết định 1230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 17/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
4544

Quyết định 4438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hóa chất nông nghiệp Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2016
4545

Quyết định 1720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
Ban hành: 16/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
4546

Quyết định 2260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
4547

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
4548

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2019
4549

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
4550

Quyết định 1363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà mau

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
4551

Quyết định 1350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế Dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
4552

Quyết định 3992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2016
4553

Quyết định 3993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2016
4554

Quyết định 4289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nhân đá quý vàng ngọc trang sức Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2016
4555

Quyết định 1568/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2016
4556

Quyết định 1555/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2016
4557

Quyết định 1225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
4558

Quyết định 455/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
4559

Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 02/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2021
4560

Quyết định 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2016
Vui lòng đợi