Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 20.554 văn bản: Hành chính
17961

Quyết định 665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
17962

Quyết định 664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
17963

Quyết định 1811/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17964

Quyết định 1008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
17965

Nghị quyết 79/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2011

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
17966

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
17967

Thông báo 103/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
17968
17969

Thông báo 104/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
17970

Quyết định 532/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
17971

Quyết định 654/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Xí nghiệp Liên doanh Việt - Xô thành Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
17972

Công văn 1928/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thanh khoản hợp đồng gia công

Lĩnh vực: Hải quan, Hành chính Tải về
17973

Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ phê chuẩn việc giảm số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu của Đồng Nai và Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
17974

Công văn 1879/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời văn bản

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan, Hành chính Tải về
17975

Thông báo 101/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
17976

Quyết định 526b/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17977

Công văn 2740/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ năm 2011

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17978

Công văn 1323/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung biểu mẫu báo cáo hoàn tạm ứng vốn viện trợ không hoàn lại

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
17979

Báo cáo 29/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
17980

Quyết định 613/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2011

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về