Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 20.478 văn bản: Hành chính
17921

Công văn 1439/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính Tải về
17922

Thông tư 53/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính, Kế toán-Kiểm toán Tải về
17923

Công văn 2590/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17924

Công văn 2589/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản quặng apatit tại tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
17925

Công văn 33/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 107/CV-SXD ngày 29/3/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
17926

Công văn 5353/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc sử dụng tờ khai sao y bản chính trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính Tải về
17927

Quyết định 1866/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
17928

Quyết định 1864/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
17929

Quyết định 1870/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
17930

Quyết định 1876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
17931

Quyết định 1865/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17932

Quyết định 1863/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
17933

Quyết định 1868/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
17934

Quyết định 1867/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
17935

Quyết định 1859/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
17936

Quyết định 1860/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
17937

Quyết định 1858/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
17938

Quyết định 1862/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17939

Quyết định 1872/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
17940

Quyết định 1871/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về