Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.648 văn bản: Hành chính
13321

Quyết định 91/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc uỷ ban nhân dân quận - huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13322

Quyết định 33/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2011
13323

Quyết định 100/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quy trình và thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
13324

Công văn 7358/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
13325

Quyết định 73/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý cho uỷ ban nhân dân quận 12

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13326

Quyết định 71/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 4

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13327

Quyết định 72/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Phú Nhuận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13328

Quyết định 75/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 7

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13329

Quyết định 74/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở công nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13330

Công văn 5859/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2004
13331

Chỉ thị 21/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thời điểm 01 tháng 07 năm 2002 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
13332

Quyết định 62/QĐ-LTNN của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Bìa hồ sơ"

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
13333

Nghị quyết 06/2002/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2002

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
13334

Quyết định 55/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
13335

Thông tư 37/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 10/2002/TT-BTC ngày 30/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XI

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
13336

Nghị định 37/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh và thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
13337

Nghị định 39/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường thuộc thành phố Việt Trì và đổi tên huyện Sông Thao thành huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
13338

Nghị định 38/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
13339

Công văn 15/BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
13340

Chỉ thị 09/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
Vui lòng đợi