Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.648 văn bản: Hành chính
13281

Nghị định 23/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13282

Quyết định 33/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của đội thi hành quyết định hành chính quận - huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
13283

Nghị định 208/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế xét tặng huy chương vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
13284

Nghị định 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13285

Quyết định 35/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp soạn thảo các dự án Luật, Pháp lệnh của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2007) và năm 2003

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
13286

Quyết định 0240/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại khu thương mại Lao Bảo.

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2003
13287

Quyết định 33/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh)

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
13288

Quyết định 30/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế làm việc của Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13289

Quyết định 28/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tên sử dụng trong các văn bản của Ban chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13290

Quyết định 20/QĐ-UBQG của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
13291

Quyết định 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13292

Quyết định 01/2003/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13293

Quyết định 15/2003/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
13294

Công văn 1140/TC/VP của Bộ Tài chinh về việc đính chính Thông tư số 109/2003/TT-BTC

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13295

Quyết định 17/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
13296

Quyết định 15/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
13297

Công văn 290/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thu tiền của nước có chung biên giới

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 16/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13298

Công văn 445/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 13/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13299

Nghị quyết 219/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
13300

Nghị quyết 221/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành toà án và Hội thẩm, giấy chứng minh Thẩm phán và giấy chứng minh Hội thẩm

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
Vui lòng đợi