Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.347 văn bản: Hành chính
12221

Quyết định 8525/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công bổ sung công tác của các Thứ trưởng đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ liên quan tới nhiều đơn vị của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2008
12222

Quyết định 06/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
12223

Quyết định 2861/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
12224

Quyết định 2825/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2014
12225

Quyết định 122/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về mẫu dấu và chế độ sử dụng con dấu kỹ thuật, nghiệp vụ trong công tác đăng kiểm tàu cá

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
12226

Chỉ thị 04/2008/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, phòng chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong ngành Hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
12227

Công văn 2147/ĐC-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính Quyết định số 155/2008/QĐ-TTg ngày 08/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
12228

Chỉ thị 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 03/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
12229

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang bảng điểm, quy trình chấm điểm và xếp hạng các cụm, khối thi đua trong tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 02/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
12230

Quyết định 05/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2008
12231

Công văn 2026/TTg-TCCV về việc thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
12232

Công văn 7970/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2008
12233

Công văn 7933/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
12234

Công văn 7931/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2008
12235

Nghị quyết 26/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
12236

Công văn 4306/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2008
12237

Công văn 7694/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn dự toán 2008 thực hiện Chương trình cải cách hành chính từ nguồn viện trợ của Đan Mạch

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2008
12238

Quyết định 4392/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 08/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2008
12239

Quyết định 2345/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
12240

Quyết định 2444/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chí đánh giá các biểu mẫu trong việc quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2012
Vui lòng đợi