Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.651 văn bản: Hành chính
12181

Quyết định 4619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
12182

Quyết định 4620/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
12183

Công văn 283/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tuớng Chính phủ về việc công bố, công khai và nhập các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
12184

Công văn 3188/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban Nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
12185

Công văn 285/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị công tác cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
12186

Quyết định 4614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2009
12187

Quyết định 4612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2009
12188

Quyết định 4611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2009
12189

Thông tư 20/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2009
12190

Công văn 5293/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc bố trí lực lượng hải quan tại Cửa khẩu Phụ Khẹo - Tha Lấu

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2009
12191

Công văn 5294/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
12192

Công văn 6129/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý, chấn chỉnh các yếu kém trong hoạt động của Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lương

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
12193

Công văn 5292/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác minh Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu B hợp lệ

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2009
12194

Quyết định 4189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
12195

Quyết định 4190/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
12196

Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2009

Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2009
12197

Quyết định 4188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
12198

Quyết định 4187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
12199

Công văn 1857/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc triển khai Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2009
12200

Công văn 6071/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn ghi nhãn hóa chất

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
Vui lòng đợi