Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.603 văn bản: Hành chính
12141

Thông tư 20/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2009
12142

Công văn 5293/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc bố trí lực lượng hải quan tại Cửa khẩu Phụ Khẹo - Tha Lấu

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2009
12143

Công văn 5294/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
12144

Công văn 6129/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý, chấn chỉnh các yếu kém trong hoạt động của Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lương

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
12145

Công văn 5292/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác minh Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu B hợp lệ

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2009
12146

Quyết định 4189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
12147

Quyết định 4190/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
12148

Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2009

Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2009
12149

Quyết định 4188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
12150

Quyết định 4187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
12151

Công văn 1857/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc triển khai Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2009
12152

Công văn 6071/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn ghi nhãn hóa chất

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
12153

Công văn 2163/BKHCN-VP của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
12154

Quyết định 98/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản lý bàn giao trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
12155

Quyết định 111/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
12156

Quyết định 4494/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ Thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
12157

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các ngành: thuế và hải quan

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2009
12158

Công văn 258/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai rà soát thủ tục hành chính

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
12159

Công văn 259/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai rà soát thủ tục hành chính

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
12160

Quyết định 4493/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ Thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
Vui lòng đợi