Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.234 văn bản: Hành chính
11761

Thông tư 01/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2004
11762

Thông tư 89/2003/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
11763

Quyết định 285/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập thí điểm trung tâm dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
11764

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2004
11765

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2003
11766

Nghị quyết 22/2003/QH11 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2004
11767

Công văn 12309/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP và Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2003
11768

Nghị định 139/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
11769

Nghị định 137/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Nam Trực, Xuân Trường, Mỹ Lộc và Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
11770

Nghị định 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
11771

Nghị định 131/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn và Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
11772

Nghị định 132/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
11773

Nghị định 130/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc, điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
11774

Quyết định 241/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
11775

Quyết định 243/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở Du Lịch

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
11776

Nghị định 127/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập huyện Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2003
11777

Nghị định 126/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Thiên Tôn thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2003
11778

Thông tư 103/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
11779

Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT/BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
11780

Chỉ thị 33/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN trên địa bàn thành phố theo quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
Vui lòng đợi