Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.231 văn bản: Hành chính
11761

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11

Ban hành: 26/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2004
11762

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11

Ban hành: 26/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2003
11763

Nghị quyết 22/2003/QH11 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh

Ban hành: 26/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2004
11764

Công văn 12309/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP và Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg

Ban hành: 24/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2003
11765

Nghị định 139/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
11766

Nghị định 137/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Nam Trực, Xuân Trường, Mỹ Lộc và Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
11767

Nghị định 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
11768

Nghị định 131/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn và Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Ban hành: 06/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
11769

Nghị định 132/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
11770

Nghị định 130/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc, điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
11771

Quyết định 241/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Tư pháp

Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
11772

Quyết định 243/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở Du Lịch

Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
11773

Nghị định 127/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập huyện Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 31/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2003
11774

Nghị định 126/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Thiên Tôn thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 31/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2003
11775

Thông tư 103/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 30/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
11776

Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT/BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức

Ban hành: 29/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
11777

Chỉ thị 33/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN trên địa bàn thành phố theo quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ Tài chính

Ban hành: 29/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
11778

Quyết định 220/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của Ban Cán sự Đảng ngoài nước

Ban hành: 28/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
11779

Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 21/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
11780

Quyết định 233/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh

Ban hành: 20/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
Vui lòng đợi