Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 14.022 văn bản: Hành chính
11621

Lệnh 03/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2011
11622

Lệnh 04/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2011
11623

Lệnh 01/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2011
11624

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan Nhà nước tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2022
11625

Công văn 881/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung hồ sơ

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 02/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
11626

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 02/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2011
11627

Thông tư 07/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2011
11628

Công văn 1200/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 và Chỉ thị 1722/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2011
11629

Quyết định 229/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2011
11630

Thông tư 11/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2011
11631

Công văn 281/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ về việc duy trì và phát huy các kết quả của đề án 30

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2011
11632

Công văn 849/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc xử lý vi phạm

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
11633

Công văn 822/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2011
11634

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
11635

Công văn 1154/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng điều chỉnh địa giới hành chính để phục vụ cho công tác bầu cử

Lĩnh vực: Hành chính;Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 25/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2011
11636

Công văn 1132/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2011
11637

Quyết định 299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2011
11638

Công văn 1077/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức và kiện toàn nhân sự của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2011
11639

Công văn 1064/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về một số đề nghị của tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2011
11640

Quyết định 309/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2011
Vui lòng đợi