Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.630 văn bản: Hành chính
11601

Quyết định 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
11602

Quyết định 160/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
11603

Quyết định 159/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế công tác văn thư của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
11604

Báo cáo 28/BC-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sơ kết thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30)

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2010
11605

Báo cáo 1575/BC-BNV của Bộ Nội vụ về việc sơ kết tình hình và kết quả thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30) trong giai đoạn thống kê và rà soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2010
11606

Chỉ thị 1304/2010/CT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 25/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2010
11607

Công văn 3449/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2010
11608

Quyết định 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2010
11609

Quyết định 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2010
11610

Công văn 3459/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
11611

Công văn 3499/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2010
11612

Quyết định 1466/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2010
11613

Quyết định 2672/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2010
11614

Thông tư 04/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2010
11615

Quyết định 32/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2010
11616

Quyết định 2257/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2010
11617

Công văn 577/TĐC-HDHQ của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2010
11618

Công văn 3251/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2010
11619

Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2010
11620

Quyết định 502/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ từ thiện cộng đồng sử dụng Internet Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2010
Vui lòng đợi