Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 17.974 văn bản: Hành chính
11581

Công văn 1886/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc xây dựng các chuyên đề tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11582

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định 57/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi trong ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
11583

Quyết định 425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11584

Công văn 475/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
11585

Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
11586

Quyết định 2084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11587

Quyết định 415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
11588

Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Hành chính Tải về
11589

Quyết định 1273/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
11590

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11591

Quyết định 2083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
11592

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
11593

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Hành chính Tải về
11594

Quyết định 1101/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quy định tạm thời về việc trao đổi văn bản điện tử của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11595

Quyết định 673/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30/01/2017

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11596

Thông tư 01/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11597

Thông báo 224/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố về hồ sơ dự kiến đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
11598

Quyết định 1050/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11599

Quyết định 2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
11600

Quyết định 576/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về