Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.282 văn bản: Hành chính
11581

Công văn 2736/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đơn vị thực hiện tổng kết thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ gắn với việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2009
11582

Công văn 7614/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hàng hoá tạm nhập tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11583

Công văn 2728/BXD-TTr của Bộ Xây dựng về việc xử lý căn nhà số 02 Bà Triệu, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2009
11584

Công văn 7577/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác định hình thức xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11585

Chỉ thị 22/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
11586

Báo cáo 1160/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, 6 tháng cuối năm 2009 của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
11587

Thông tư 27/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
11588

Thông tư 37/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
11589

Công văn 4725/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua ngành Lao động Thương binh Xã hội năm 2010

Lĩnh vực: Hành chính;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 14/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
11590

Quyết định 2090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
11591

Quyết định 2091/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
11592

Công văn 7586/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp trong khu chế xuất

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11593

Quyết định 3593/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tính đến ngày 30/09/2009 hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
11594

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
11595

Thông báo 351/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2009
11596

Công văn 7567/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục nhận GC cho doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11597

Công văn 8858/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giám sát tiến độ và khả năng triển khai Dự án "Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa", tỉnh Phú Yên do nước ngoài đầu tư 100% vốn

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2009
11598

Công văn 7562/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2010
11599

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
11600

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2010

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
Vui lòng đợi