Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.347 văn bản: Hành chính
11521

Chỉ thị 02/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giai đoạn 2 Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
11522

Công văn 357/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập ngành Bảo hiểm xã hội kết hợp triển khai công tác năm 2010

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11523

Công văn 28/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11524

Công văn 351/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg, ngày 09/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
11525

Chỉ thị 03/CT-BCT của Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo bình ổn giá cả, thị trường trước, trong, và sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
11526

Báo cáo 27/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2010

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
11527

Công văn 167/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ báo cáo, giám sát, kiểm tra trong đấu thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án đầu tư và xây dựng do Bộ quản lý

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
11528

Công văn 329/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá thể chế, quy trình, thủ tục về quản lý và sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong bối cảnh phân cấp

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
11529

Công văn 335/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tặng các máy tính xách tay cho các trường học

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11530

Thông tư 03/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11531

Công văn 338/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg, ngày 09/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
11532

Quyết định 113/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển quốc lộ 32 và quốc lộ 21 trên địa bàn Thành phố Hà Nội về địa phương quản lý

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11533

Báo cáo 03/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2010

Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2010
11534

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2010

Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
11535

Quyết định 90/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11536

Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2010
11537

Thông tư 02/2010/TT-UBDT của Ủy ban dân tộc quy định và hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2010
11538

Công văn 572/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện mua hàng sản xuất trong nước

Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
11539

Quyết định 65/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2010
11540

Quyết định 67/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2010
Vui lòng đợi