Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.152 văn bản: Hành chính
11501

Quyết định 348/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Nông Nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
11502

Quyết định 345/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Tư Pháp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
11503

Quyết định 344/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Văn hoá và Thông tin

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
11504

Nghị quyết 15/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
11505

Quyết định 196/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/05/2004 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh & Xã hội về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
11506

Quyết định 321/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân các phường xã, thị trấn thuộc thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2006
11507

Quyết định 296/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mứuc khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 4

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11508

Quyết định 295/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 1

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11509

Quyết định 293/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 6

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11510

Quyết định 299/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 8

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11511

Quyết định 298/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 9

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11512

Quyết định 307/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11513

Quyết định 290/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 2

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11514

Quyết định 294/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 3

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11515

Quyết định 292/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 12

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11516

Quyết định 310/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Phú Nhuận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11517

Quyết định 308/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Củ Chi

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11518

Quyết định 305/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mứuc khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Cầu Giờ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11519

Quyết định 300/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 7

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11520

Quyết định 302/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
Vui lòng đợi