Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.347 văn bản: Hành chính
11501

Công văn 493/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11502

Công văn 490/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP

Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11503

Quyết định 338/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
11504

Công văn 222/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010

Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11505

Thông tư 12/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
11506

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
11507

Công văn 437/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ báo cáo kết quả Diễn đàn kinh tế - Tài chính Việt -Pháp lần thứ 8

Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
11508

Thông tư 04/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11509

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn và tổ chức, Ban quản lý chợ trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11510

Công điện 01/CĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11511

Công văn 50/TCTK-PPCĐ của Tổng cục Thống kê về việc thông báo mã số đơn vị hành chính mới

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11512

Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11513

Công văn 283/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự năm 2010

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11514

Quyết định 395/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
11515

Quyết định 418/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11516

Công văn 368/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2010
11517

Công văn 405/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
11518

Công văn 372/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết các vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronis Việt Nam

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
11519

Công văn 375/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chương trình Methadone giai đoạn 2010 - 2015

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
11520

Chỉ thị 02/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
Vui lòng đợi