Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.211 văn bản: Hành chính
11481

Công văn 9109/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tại các bộ, ngành và việc thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ưu tiên

Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
11482

Công văn 4869/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
11483

Thông báo 586/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về Nội dung làm việc giữa Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức với Phó Bộ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch (MLIT) Nhật Bản

Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11484

Công văn 9115/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết mười năm Chỉ thị 18/2000/CT-TTg về tăng cường công tác dân vận

Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
11485

Công văn 2574/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung Dự án của Bộ Y tế vào Danh mục yêu cầu các tổ chức Liên hiệp quốc tài trợ

Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11486

Thông báo 584/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc Mai Dịch - Nội Bài

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11487

Quyết định 100/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
11488

Công văn 9060/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc lùi thời gian trình báo cáo Quy hoạch các vùng

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2009
11489

Công văn 9058/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về thông báo cho Ban Chỉ đạo STAR về dự án STAR 2010

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11490

Quyết định 1189/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11491

Công văn 12931/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc quản lý nhập khẩu bình gas và thiết bị phụ trợ

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
11492

Công văn 9041/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Việt Nam

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11493

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
11494

Công văn 9046/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị Tư vấn về Hợp tác phát triển Việt Nam - Canada năm 2009

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2009
11495

Công văn 9047/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ về bôxit

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11496

Quyết định 120/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2009
11497

Quyết định 96/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
11498

Công văn 8935/BGTVT-QLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11499

Công văn 17776/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2009
11500

Công văn 7723/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về địa điểm kiểm tra hàng hóa chân công trình, nhà máy

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
Vui lòng đợi