Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.309 văn bản: Hành chính
11461

Công văn 119/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc phúc đáp Công văn số 3815-CV/UBKTTW ngày 21/12/2009 của Uỷ ban kiểm tra Trung ương về việc sử dụng đất trong Dự án khu dân cư đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2010
11462

Chỉ thị 03/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11463

Công văn 493/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11464

Công văn 490/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11465

Quyết định 338/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
11466

Công văn 222/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11467

Thông tư 12/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
11468

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
11469

Công văn 437/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ báo cáo kết quả Diễn đàn kinh tế - Tài chính Việt -Pháp lần thứ 8

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
11470

Thông tư 04/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11471

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn và tổ chức, Ban quản lý chợ trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11472

Công điện 01/CĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11473

Công văn 50/TCTK-PPCĐ của Tổng cục Thống kê về việc thông báo mã số đơn vị hành chính mới

Lĩnh vực: Hành chính;Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11474

Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11475

Công văn 283/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11476

Quyết định 395/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
11477

Quyết định 418/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11478

Công văn 368/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2010
11479

Công văn 405/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
11480

Công văn 372/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết các vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronis Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
Vui lòng đợi