Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.630 văn bản: Hành chính
11301

Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về thực hiện công tác quốc phòng trong ngành Y tế năm 2011

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2011
11302

Thông tư 01/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Hành chính;Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2011
11303

Công văn 104/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc về thuế giá trị gia tăng của phí THC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2011
11304

Công văn 103/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2011
11305

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
11306

Quyết định 06/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2011
11307

Quyết định 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 -2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
11308

Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
11309

Quyết định 02/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
11310

Quyết định 03/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
11311

Quyết định 04/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
11312

Quyết định 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
11313

Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
11314

Quyết định 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
11315

Thông tư 49/2010/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2011
11316

Thông tư 48/2010/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
11317

Quyết định 3033/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
11318

Quyết định 3031/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
11319

Quyết định 3029/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
11320

Quyết định 93/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
Vui lòng đợi